Kliniek Medi Reset: zet in op multidisciplinaire therapie gericht op lichaam én geest

Medi Reset hanteert een op meerdere punten vernieuwend concept bij de behandeling van burn-out klachten bij haar cliënten:

Medisch onderzoek: elke cliënt/patiënt wordt bij de intake fysiek door artsen onderzocht, met bijzondere aandacht voor mogelijk onderliggende medische oorzaken van burn-out klachten. Voorbeelden zijn chronisch sluimerende infecties, auto-immuunstoornissen, onopgemerkte nachtelijke apneu, beginnende diabetes mellitus, vitamine B12 resorptie stoornis, bijwerkingen van medicijnen, enz..

Arbeidspsychologisch onderzoek: Dit wordt onder meer bepaald door een set van schriftelijke psychologische vragenformulieren en tests. De tests zijn gericht op onder meer de persoonlijkheid, beroepsmatige interesses en affiniteiten, drijfveren in de loopbaan, aanleg en talenten. Analyse en rapportage hiervan worden uitgevoerd door arbeidspsychologen.
In overleg kunnen de testuitkomsten worden afgezet tegen een zgn. psychologisch geschiktheidsprofiel voor een bepaalde functie, doorgaans de huidige.
Indien deze samenhangt met de aard en inhoud van de functie, de functie-eisen en functiezwaarte, worden reeds vanuit deze tests veelal de contouren van de problematiek zichtbaar.

Behandelplan: op basis van de verschillende startonderzoeken en hun diagnosen, wordt een individueel plan opgesteld voor de medische en psychologische behandeling. Naast eventueel in de kliniek voor te schrijven of toe te dienen medicatie, zal de behandeling uiteraard in de meeste gevallen ook (therapeutische) gesprekken omvatten. In overleg met de cliënt/patiënt vind dit individueel of (deels) in groepsverband plaats.

Multidisciplinair: Per cliënt/patiënt vinden uiteraard teambesprekingen plaats van betrokken artsen, psychologen en therapeuten.

Zelfinzicht: Een belangrijk aspect binnen Medi Reset is dat medische consulten en psychologische hulp er ook op gericht zijn om cliënten/patiënten zelf de oorzaken van hun problemen inzichtelijk te laten krijgen.

Doel van de behandeling is dat mensen weer zichzelf in hun kracht terugvinden, weer plezier in het leven krijgen waar ook werk immers een wezenlijk deel van uitmaakt.
Daarbij hoort ook een goed gerichte en verantwoorde hervatting van het functioneren in huidige functie dan wel een gemotiveerde opstart en voorbereiding tot het zoeken van een nieuwe functie of beroepsrichting.

Waar mogelijk vindt overleg plaats met de werkgever over de hervatting en de verbetering van het professionele functioneren, ook op termijn. Van werkgeverszijde is daarbij evaluatie van belang naar mogelijkheden voor facilitering.
Duidelijk is dat niet alleen snelle hervatting van het werk, maar ook een passende inhoud en zwaarte ervan, alsmede de verdere interne begeleiding en facilitering, mede in het belang zijn van de werkgever.