Burn-out: een omvangrijk maatschappelijk probleem

Liefst 1 op de 7 (14,6%) werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft burn-out klachten. Dat betekent dat meer dan een miljoen mensen in onze samenleving lijden aan geestelijke en/of lichamelijke uitputting direct of indirect als gevolg van langdurige stress. Voor werkgevers leidt dit inmiddels tot gemiddeld 8700 euro schade per (uit werkstress verzuimende) medewerker en voor ons land als geheel tot 7 miljoen verzuimdagen en 2 miljard euro verzuimschade.

Arbeid gerelateerde stress kan tal van oorzaken hebben, zowel vanuit werk als privé, en leiden tot een verscheidenheid aan klachten van psychische, psychosociale en/of lichamelijke aard. Burn-out is daarmee een container-begrip.

De oorzaken van burn-out kunnen ook sterk verschillen.
Voor zover werk-gerelateerd, ligt een relatie voor de hand met veelal langdurig aanwezige werkdruk. Zo vindt 92% van de werknemers dat zij ‘snel’ moeten werken, en 87% zelfs ‘extra hard’. Nederlandse werknemers zitten nu gemiddeld 4 uur per dag achter een beeldscherm.
Output-meting neemt steeds toe, al dan niet via elektronische controle. Bovendien moeten werkenden voldoen aan steeds veranderende opleidings- en beroepseisen.

Per saldo voelt inmiddels 55% van de werkenden zich regelmatig of onregelmatig uitgeput.

Het vinden van de individueel juiste behandeling van burn-out is voor zowel patiënt als verwijzende artsen in de praktijk vaak een puzzel. Er bestaan weinig algemene richtlijnen hoe in verschillende typen van burn-out situaties te handelen of naar wie te verwijzen. Patiënten worden vaak opgevangen door coaches, psychologen en sociale hulpverleners.

Kenmerkend binnen Medi Reset is dat onze kliniek, tot waar dat zinvol van toepassing is, juist meerdere elementen samenvoegt tot een medisch verantwoord protocol. Dit wordt primair afgestemd op de (sub)doelgroep en vervolgens wordt toegesneden op de individuele situatie.